Dramafrak / Atelier freâtre

17/05/2018

"Bude to nefalšovaný francouzský drama." / « Un drame français, un vrai de vrai ! »

Dá se propojit dramaťák a francouzština? No jejej, co by ne! Hrajme si, tvořme, sněme a čtěme příběhy - francouzsky a rukama nohama. V prvním půlroce nás dramatická cvičení a techniky připraví na práci s textem, a aniž si toho stačíme všimnout, pomalu se z naší tvořivosti vyloupne divadelní představení. Žádné zkoušení, jen poctivá kreativní práce. Pojďme se učit výrazu, svobodnému projevu a pohybu v prostoru, který nás obklopuje. Užívejme francouzštinu a poznejme víc sami sebe.

Délka: 60 min. 

Pro žáky budoucí sekundy a tercie

Kapacita: 10 účastníků